Dzień Otwarty - 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Utworzono: piątek, 31, marzec 2017

          W dniu 29 marca 2017 roku  podczas „Dnia Otwartego” w naszej Uczelni gościliśmy młodzież  klas maturalnych  szkół ponadgimnazjalnych  powiatów: pułtuskiego, makowskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, nowodworskiego razem około 500 osób.

W pierwszej części „Dnia Otwartego” młodzież zgromadzona na dwóch aulach powitana została przez  Prorektor PWSZ dr inż. Grzegorza Koca. Następnie głos zabrał Przewodniczącego Samorządu Studentów Bartosz Budny.  Celem „Dnia Otwartego” była prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ w Ciechanowie, promocja wszystkich dziewięciu kierunków studiów naszej Uczelni, poznanie zasady rekrutacji, warunków studiowania, bogatego systemu stypendialnego, wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Erasmus”, programu płatnych praktyk, bogatej oferty kół naukowych i zajęć sportowo – rekreacyjnych .
          Podczas spotkania  młodzież szkół  ponadgimnazjalnych poczuła się przez chwilę jak studenci uczestnicząc w krótkich wykładach akademickich z wybranych kierunków studiów Wydziału Inżynierii i Ekonomii - dr hab. inż. Piotr Tomczuk, temat „Nowoczesne samochodowe źródła światła” oraz z Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych – pułk. mgr Zdzisława Smardzewskiego, „Kryminologia i kryminalistyka – codzienność i zdarzenia”. Występ kabaretu kierunku Pedagogika „900 sztuk” oraz rozlosowanie wśród licznie przybyłej młodzieży trzydziestu zestawów dla przyszłych studentów zakończył pierwszą część „Dnia Otwartego”. Następnie odbyło się zwiedzanie stoisk z poszczególnych kierunków studiów i zwiedzanie naszej Uczelni. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa broni zorganizowana przez kolekcjonerów, przyjaciół Uczelni. Przyszli maturzyści licznie przybyli na spotkanie, a w gmachu PWSZ panowała gorąca atmosfera. Przez cały dzień uczelnia tętniła życiem i była źródłem dobrej energii przekazywanej młodzieży. Ciekawe stoisko z materiałami informacyjno-szkoleniowymi przygotowało również  Biuro Karier „PARTNER” działające w PWSZ.