kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 17 listopad 2017.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

baner UE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER”  PWSZ  w  Ciechanowie”

Państwowa Wyższa   Szkoła   Zawodowa  w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w  konkursie   realizowanym  przez  Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania  świadczenia wysokiej jakości usług przez  Akademickie Biura Karier.  W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie   jakości   usług świadczonych  przez  Biuro  Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność   zawodową   na  rynku  pracy,  w  zakresie  poradnictwa   zawodowego  oraz  w zakresie zakładania  własnej  działalności  gospodarczej.

Czytaj całość

 

Dzień Otwarty - 2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

          W dniu 29 marca 2017 roku  podczas „Dnia Otwartego” w naszej Uczelni gościliśmy młodzież  klas maturalnych  szkół ponadgimnazjalnych  powiatów: pułtuskiego, makowskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, nowodworskiego razem około 500 osób.

W pierwszej części „Dnia Otwartego” młodzież zgromadzona na dwóch aulach powitana została przez  Prorektor PWSZ dr inż. Grzegorza Koca. Następnie głos zabrał Przewodniczącego Samorządu Studentów Bartosz Budny.  Celem „Dnia Otwartego” była prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ w Ciechanowie, promocja wszystkich dziewięciu kierunków studiów naszej Uczelni, poznanie zasady rekrutacji, warunków studiowania, bogatego systemu stypendialnego, wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Erasmus”, programu płatnych praktyk, bogatej oferty kół naukowych i zajęć sportowo – rekreacyjnych .
          Podczas spotkania  młodzież szkół  ponadgimnazjalnych poczuła się przez chwilę jak studenci uczestnicząc w krótkich wykładach akademickich z wybranych kierunków studiów Wydziału Inżynierii i Ekonomii - dr hab. inż. Piotr Tomczuk, temat „Nowoczesne samochodowe źródła światła” oraz z Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych – pułk. mgr Zdzisława Smardzewskiego, „Kryminologia i kryminalistyka – codzienność i zdarzenia”. Występ kabaretu kierunku Pedagogika „900 sztuk” oraz rozlosowanie wśród licznie przybyłej młodzieży trzydziestu zestawów dla przyszłych studentów zakończył pierwszą część „Dnia Otwartego”. Następnie odbyło się zwiedzanie stoisk z poszczególnych kierunków studiów i zwiedzanie naszej Uczelni. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa broni zorganizowana przez kolekcjonerów, przyjaciół Uczelni. Przyszli maturzyści licznie przybyli na spotkanie, a w gmachu PWSZ panowała gorąca atmosfera. Przez cały dzień uczelnia tętniła życiem i była źródłem dobrej energii przekazywanej młodzieży. Ciekawe stoisko z materiałami informacyjno-szkoleniowymi przygotowało również  Biuro Karier „PARTNER” działające w PWSZ.

stopka