kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 listopad 2017.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

baner UE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER”  PWSZ  w  Ciechanowie”

Państwowa Wyższa   Szkoła   Zawodowa  w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w  konkursie   realizowanym  przez  Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania  świadczenia wysokiej jakości usług przez  Akademickie Biura Karier.  W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie   jakości   usług świadczonych  przez  Biuro  Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność   zawodową   na  rynku  pracy,  w  zakresie  poradnictwa   zawodowego  oraz  w zakresie zakładania  własnej  działalności  gospodarczej.

Czytaj całość

 

„Uroki ciechanowskiej ziemi”

Z A P R O S Z E N I E

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 

zapraszają na finisaż wystawy

III Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego
„Uroki ciechanowskiej ziemi”

 

Finisaż odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 roku o godz.15.30. w galerii budynku głównego PWSZ w Ciechanowie ul. Narutowicza 9 .

 Serdecznie zapraszamy

Uroczystości upamiętniające 75-lecie likwidacji Getta Mławskiego

         W dniu 20 listopada 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Mławie. Konferencja naukowa „Żydzi na północnym Mazowszu" była głównym elementem upamiętniającym rocznicę. Wydarzenie miało miejsce w auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Powitania licznie przybyłych gości: władze samorządowe, przedstawiciele firm, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów dokonali: JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner oraz poseł na sejm RP Anna Cicholska. Jako gospodarz miasta Mława głos zabrał Burmistrz Sławomir Kowalewski.

Czytaj więcej: Uroczystości...

VII Turnieju w wyciskaniu na ławce leżąc

Zapraszamy
do udziału w VII Turnieju
w wyciskaniu na ławce leżąc
o Mistrzostwo PWSZ w Ciechanowie.


Zgłoszenia do 04 grudnia 2017 r. (wydział, rok, waga) proszę składać do mgr C. Drzewieckiego.

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 06 grudnia 2017 R. (ŚRODA) GODZ. 16.00
MIEJSCE – SIŁOWNIA PWSZ (naprzeciwko ZS nr 1)

Czytaj więcej: VII Turnieju w...

Warsztaty szkoleniowe organizowane przez MNiSW w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

      W dniu 13 listopada 2017 roku, w poniedziałek, w Ciechanowie, w Hotelu BARON, odbyły się warsztaty dla Zakładowych Opiekunów Praktyk oraz Osób zaangażowanych w realizację projektu ze strony Pracodawców, w dniu 14 listopada 2017 roku, we wtorek, w tym samym miejscu, odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Uczelnianych Opiekunów Praktyk oraz Osób zaangażowanych w obsługę administracyjną projektu.

Czytaj więcej: Warsztaty...

Obchody Święta Niepodległości w Ciechanowie i Mławie z udziałem delegacji PWSZ

W Ciechanowie oficjalne obchody rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą św. w kościele farnym. Około godz. 11:30 już tradycyjnie na placu Piłsudskiego rozpoczął się apel pamięci i delegacje, w tym delegacja PWSZ, złożyły pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty.

Czytaj więcej: Obchody Święta...

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – "LEGIA AKADEMICKA"

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. "Legia Akademicka" to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003-2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Czytaj więcej: PILOTAŻOWY...

Ogłoszenie – BASEN 2017/2018.

Informujemy, że od 02.11.2017r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie i Mławie.

W zajęciach może brać udział każdy student studiów stacjonarnych PWSZ w Ciechanowie w wymiarze 1 godziny (60 min.) dwa razy w tygodniu bez możliwości łączenia godzin.

Z basenu można korzystać od poniedziałku do piątku.

Wejście na basen możliwe jest tylko po okazaniu legitymacji studenckiej.

Kanclerz
mgr inż. Piotr Wójcik

Otrzęsiny, otrzęsiny - Klub "Level" PWSZ w Ciechanowie 19.10.2017

image2005

Otrzęsiny, otrzęsiny - Klub "Level" PWSZ w Ciechanowie 19.10.2017 Jak studencka tradycja nakazuje Rada Uczelniana Samorządu Studentów zorganizowała Wielkie Otrzęsiny studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Otwarcia wydarzenia dokonali prorektor dr inż. Grzegorz Koc, kanclerz mgr inż. Piotr Wójcik i przewodniczący RUSS Bartosz Budny. Przy dźwiękach muzyki w wypełnionym po brzegi klubie dobra zabawa trwała do białego rana.

Czytaj więcej: Otrzęsiny,...

DIECEZJANA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018.

z udziałem delegacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Płock 08.10.2017.

      Biskup płocki Piotr Libera przewodniczył 8 października br. Eucharystii w płockiej katedrze, inaugurującej rok akademicki 2017/2018 w diecezji płockiej: „Czy można sobie wyobrazić widzialny świat bez niewidzialnych wartości, a życie bez etosu, bez miłości, nadziei i wiary?” – pytał jej uczestników.

Czytaj więcej: DIECEZJANA...

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

        W dniu 4 października 2017 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Tym razem miejscem wydarzenia była Aula Wydziału Ochrony Zdrowie i Nauk Humanistycznych przy ul. Wojska Polskiego.

Czytaj więcej: UROCZYSTA...

Spotkanie Rektora ze studentami I roku !!!

W dniach 30 września  w  Auli Wydziału Zamiejscowego w Mławie i  2 października 2017  roku w Auli  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego odbyły się spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku z J.M.  Prorektorem  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie. Przybyli studenci mieli okazję poznać władzę Uczelni, przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej  funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia BHP poprzedzające studia. Gościem tegorocznego spotkania był przedstawiciel V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie porucznik Sławomir Sarnowski. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się dla PWSZ sukcesem. Chęć studiowania  w naszej  Uczelni wyraziła rekordowa liczba   maturzystów na studiach stacjonarnych. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie Uczelnią co z satysfakcją odnotowujemy w czasach znacznego deficytu młodzieży kończącej maturę w stosunku do ogólnej liczby miejsc na studiach wyższych.

Czytaj więcej: Spotkanie Rektora...

stopka