kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 luty 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

Współpraca z ZUS

W dniu 24 stycznia 2018 roku, została podpisana ramowa umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, przez prof. nadzw. dr hab. Leszka Zygnera – Rektora PWSZ w Ciechanowie i Beatę Pawlińską-Wiak - Dyrektor Oddziału ZUS w Płocku. Współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i praktyki jej stosowania oraz realizowania społecznie wartościowych przedsięwzięć. Podczas uroczystości, poza przedstawicielami ZUS i PWSZ, obecni byli również: Joanna Potocka-Rak – Wiceprezydent Ciechanowa, Elżbieta Latko - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ciechanów.

Puchar Rektora PWSZ w Ciechanowie w rękach studentów II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego

      Już po raz piętnasty studenci naszej Uczelni rywalizowali w turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Rektora PWSZ w Ciechanowie.
      Do zawodów na miejskiej hali MOSiR 20 stycznia 2018 r. zgłosiło się 7 drużyn reprezentujących różne wydziały i kierunki. Drużyna I roku Rolnictwa z przyczyn technicznych nie pojawiła się w komplecie i wycofała z turnieju. Najliczniej reprezentowane były kierunki Informatyki i Ekonomii, które wystawiły po dwie drużyny. Zespoły w wyniku losowania zostały podzielone na dwie grupy, w których rywalizowały systemem „każdy z każdym”.

Czytaj więcej: Puchar Rektora...

Informacja dla słuchaczy Legii Akademickiej

Zajęcia dla słuchaczy Legii Akademickiej będą odbywały się w Ciechanowie w budynku PWSZ (ul. Narutowicza 9) w sali nr 28.

Terminy zajęć:

28.01.2018 (niedziela)
03.02.2018 (sobota)
04.02.2018 (niedziela)

w godzinach 9:00 - 17:45

Stanowisko Prezydium KRePSZ

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Stanowisko KRePSZ

Wystawa Stan wojenny w Polsce - 13 grudnia

Dniu 18 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej została otwarta wystawa upamiętniająca wprowadzenie w 1981 roku stanu wojennego w Polsce. Otwarcia wystawy dokonali poseł Anna Cicholska i rektor PWSZ prof. dr hab. Leszek Zygner. Ekspozycja przygotowana przez Stowarzyszenie "13 grudnia" i Instytut Pamięci Narodowej składa się z kilkunastu tablic, które opowiadają o "drodze do stanu wojennego", czyli m.in. strajkach i podpisaniu porozumień sierpniowych, tragicznych incydentach stanu wojennego, w tym pacyfikacji KWK "Wujek" i demonstracji w Lubinie, a także oporze społeczeństwa: powstaniu "Solidarności Walczącej", drugoobiegowych wydawnictwach i podziemnym Radiu Solidarność. Wystawa przypomina także o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny.

Czytaj więcej: Wystawa Stan...

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

20 stycznia 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Turnieju Piłki Nożnej Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie o Puchar  Rektora.
W turnieju mogą brać udział drużyny składające się ze studentów jednego wydziału i kierunku studiów. Drużyna może liczyć do 10 zawodników, na boisku gra czterech zawodników + bramkarz. Czas trwania zawodów i system rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn. Zapewniamy: okazały puchar dla zwycięzców, pamiątkowe medale dla trzech pierwszych drużyn, wodę dla spragnionych i wspaniałą sportową zabawę.

Zgłoszenia drużyn (zawierające: nazwę zespołu, telefon do kapitana, listę zawodników, rok studiów, wydział, kierunek) prosimy składać do mgr Mirosława Boniakowskiego do 17.01.2018 r. (tel. 664 031 647).

Termin Turnieju: 20.01.2018 r. godz. 9:00
Miejsce: Hala MOSIR w Ciechanowie.

Bartłomiej Rybarczyk i Klaudia Bojarska zwycięzcami zawodów w wyciskaniu na ławeczce leżąc

6 grudnia 2017 r. w siłowni PWSZ odbyły się zawody w wyciskaniu na ławeczce leżąc o Mistrzostwo PWSZ w Ciechanowie w kategorii kobiet i mężczyzn.
Formuła zawodów zakładała, że na końcowy wynik wpływ miał rezultat uzyskany w wyciskaniu, jak również waga zawodnika. Zastosowano tzw. kalkulator Wilks’a.
Najlepsi zawodnicy z miejsc II – V otrzymali pamiątkowe statuetki, zwycięzcy okazałe puchary, a pozostali uczestnicy okolicznościowe medale.
Prezentujemy klasyfikację końcową zawodów – 5 pierwszych miejsc i ilość zdobytych punktów.

Czytaj więcej: Bartłomiej...

V Akademickie Targi Pracy PWSZ Ciechanów- 6 grudnia 2017 roku.

 Dnia 6 grudnia 2017 roku po raz kolejny odbyły się w naszej Uczelni Akademickie Targi Pracy. To już piata edycja tego wydarzenia. Organizatorem targów było Biuro Karier "Partner" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie. W tym roku targi odbyły się pod hasłem „Niepełnosprawni też chcą pracować”. Wspólnie podjęliśmy inicjatywę polegającą na dostarczeniu kompleksowej wiedzy, doświadczeń i inspiracji, które pomogą nam wszystkim przełamywać utarte schematy myślenia w sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem było, aby pracodawcy którzy osiągnęli sukces w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością mogli w formie debaty przedstawić bariery, które pokonali w reorganizacji własnych firm w celu dostosowania stanowisk pracy do specyficznych potrzeb tej grupy. Adresatami targów byli studenci i młodzież ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych. Targi miały charakter spotkania młodzieży z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Otwarcia V Akademickich Targów Pracy dokonali Prorektor Grzegorz Koc i Dyrektor WUP Jakub Gwoździk którzy powitał gości i licznie zgromadzoną młodzież.  W strefie prezentacji wystąpili:

Czytaj więcej: V Akademickie...

„UROKI ZIEMI CIECHANOWSKIEJ”

          W dniu 1 grudnia 2017 roku w galerii gmachu głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie została otwarta wystawa poplenerowa III Pleneru Malarskiego pt. „Uroki Ziemi Ciechanowskiej”. Organizatorem wystawy jest Ciechanowski Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich przy wsparciu Prezydenta Miasta Ciechanów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

  

Czytaj więcej: „UROKI ZIEMI ...

NAUKI EKONOMICZNE W XXI WIEKU DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY.

         W dniu 23 listopada 2017 r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa pt. Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z ekonomią społeczną, rozwojem regionalnym, finansowaniem przedsiębiorstw oraz polityką społeczną. Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez JM Rektora doc. dr Leszka Zygnera oraz Panią Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbietę Gąsiorowską. Po części wprowadzającej głos zabrali prelegenci.

Czytaj więcej: NAUKI EKONOMICZNE...

Uroczystości upamiętniające 75-lecie likwidacji Getta Mławskiego

         W dniu 20 listopada 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Mławie. Konferencja naukowa „Żydzi na północnym Mazowszu" była głównym elementem upamiętniającym rocznicę. Wydarzenie miało miejsce w auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Powitania licznie przybyłych gości: władze samorządowe, przedstawiciele firm, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów dokonali: JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner oraz poseł na sejm RP Anna Cicholska. Jako gospodarz miasta Mława głos zabrał Burmistrz Sławomir Kowalewski.

Czytaj więcej: Uroczystości...

stopka